create your own website for free

Lid worden?

Eens proberen?
Bij ons kan je 2 keer gratis komen proberen en al spelend de badminton-sfeer komen proeven. Bij een (te) groot aantal inschrijvingen voor de lessen houden we evenwel rekening met de datum van betaling.
Bijkomend hebben alle donderdagen in augustus ook vrije ingang om met onze club kennis te maken.
Vanaf het derde bezoek moet je lidgeld betalen en ben je verplicht aan te sluiten bij de VBL, de Vlaamse Badmintonliga.
Vanaf de betaling van je lidgeld (zie verder) en het ingevuld terugbezorgen van het Vbl-aansluitingsformulier aan een van de bestuursleden ben je effectief lid van onze club en tevens verzekerd.

Je wil inschrijven ?
Je vindt het aansluitingsformulier hier. (google forms link). Je kan ook volgende file afdrukken en ingevuld aan de  secretaris bezorgen of doorsturen naar info@shuttlepuurs.be

Bestaande leden hoeven het aansluitingsformulier niet elk jaar opnieuw in te vullen.
Indien er gegevens gewijzigd zijn (e-mail adres, telefoon, adres, ...) gelieve een email te sturen naar info@shuttlepuurs.be.
  
Korte Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Badminton Shuttle Puurs, Sauvegardestraat 3 te Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing volstaat het ons dat mee te delen op info@shuttlepuurs.be. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op deze site bij het luik Privacy-verklaring.

Lidgeld
Hoeveel lidgeld moet je betalen ?
 
Het lidgeld per seizoen, d.w.z. van midden augustus tot midden juni, bedraagt voor
       - Jeugdspelers tot 18j op 01/09/2022: 75 Euro (1 uur les/training inbegrepen)
       - Volwassenen vanaf 18j op 01/09/2022: 95 Euro (1 uur les/training inbegrepen).

Wanneer je lid wordt in het midden van het seizoen, na de nieuwjaarsbrunch (het begin van een nieuw kalenderjaar), bedraagt het lidgeld nog 50,- voor volwassenen en 40,- voor -18j.
 
Enkel voor de volwassenenles wordt er eventueel wel een aanwezigheids-waarborg gevraagd.

Het lidgeld dient gestort te worden op het Fortis-rekeningnummer 001-3188755-53 (of BE 5300 131 8875553).

Graag vermelding bij de overschrijving in het vakje mededeling :
de naam van de badmintonspeler + les ja/nee .

Wat krijg je voor je lidgeld terug ?
  • Aansluiting bij de Vlaamse Badminton Liga + Vbl lidkaart.
  • Verzekering bij de VBL na teruggave van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier.
  • Vooringevuld attest die je recht geeft op een terugbetaling van een deel van het lidgeld door uw mutualiteit.
  • Huur van de terreinen
  • T-shirt van de club voor een verminderde kostprijs, zolang de voorraad strekt. De aankoop van alle t-shirts wordt om de 2 jaar georganiseerd.
  • Gratis deelname in activiteiten van onze club (Ledenfeest met intern tornooi, badmintonbrunch, … )
  • Deelname aan competitie bij interesse 
  • Deelname aan intern georganiseerde training/lesreeksen, gegeven door gediplomeerde lesgevers (regentaat of licenciaat Lichamelijke Opvoeding).Meer info hierover vind je terug bij rubriek lessen.
  • Een toffe "familie"sfeer om in te badmintonnen, door uzelf volledig vrij in te vullen, zonder reservatie, elke week op zondagmorgen, maandagavond, dinsdagavond, donderdagavond of om de 14 dagen op vrijdagavond. Vrij spel betekent dat je alleen of met vrienden kan komen spelen, op de moment dus dat het je zelf best past.

Met andere woorden enkel voor je persoonlijke uitrusting (racket, shuttles, kledij, ...) dien je zelf te zorgen, de rest is dus inclusief het lidgeld.

Extra !!

Diverse mutualiteiten betalen voor de aansluiting bij een sportclub een gedeelte van het lidgeld terug.

De correcte, recentste modaliteiten vindt U terug o.a. op de web-site van uw mutualiteit, maar het gaat grootte-orde over een terugbetaling van circa 15 à 20 Euro per kalenderjaar, zowel voor min 25-jarigen als voor volwassenen.

Meer info vindt u verder op deze pagina.   

Bc Shuttle Puurs bezorgt u na de verwerking van alle lidgelden een vooraf ingevuld document, dat u als lid kan overhandigen ter uitbetaling aan uw mutualiteit. U hoeft zelf dus geen actie te ondernemen.

Ziekenfonds

Om de sport te promoten en op die manier bij te dragen tot de verbetering van de volksgezondheid, dragen de ziekenfondsen graag hun financiële steentje bij (gedeeltelijke terugbetaling van het jaarlijks lidgeld).

Bijkomende info

Wie aansluit bij een erkende jeugdvereniging, erkende speelpleinwerking of deelneemt aan een sportkamp kan eveneens een tussenkomst bekomen. Een combinatie van de verschillende opties is mogelijk.

Nog goed nieuws

Vele werkgevers stimuleren hun personeelleden tot meer lichaamsbeweging buiten de werkuren door de kostprijs van het lidgeld bij een sportclub en van sportabonnementen bij fitnesscentra en openbare zwembaden gedeeltelijk terug te betalen. Informeer u bij uw werkgever.